logo

O mnie

Zdjęcie autora

Urodziłem się 29 grudnia 1969 roku.

Ukończyłem studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Pracę dyplomowa obroniłem w 1996 roku w pracowni Profesora Stanisława Rodzińskiego.

Aktywnie działam na rynku sztuki, malując i wystawiając obrazy, tworząc ilustracje, fotografując.

Moje prace znalazły swe miejsce w wielu publikacjach, kolekcjach w kraju i za granicą.

Tworzenie o tyle ma według mnie sens, o ile odsłania coś ukrytego; coś, co jest dla człowieka

,,związanego” ciałem niedostrzegalne, choć instynktownie przeczuwane i wyczekiwane.

Mówię tutaj zarówno o pięknie formy, jak i duchowej stronie sztuki, którą to stronę każda

prawdziwa sztuka posiada. Artysta wprowadza ją świadomie bądź nie, ale ponieważ tworząc

Dzieło, przekracza granice dostępne człowiekowi cielesnemu, wprowadza świat Ducha w

materialny twór.

Tak pojmowane odsłanianie tajemnicy sobie samemu i widzowi jest dla mnie interesujące.

Pokazanie, że poza naszymi, uwikłanymi fizycznym doświadczeniem, indywidualnymi punktami

widzenia, jest też coś, co można by nazwać ,,obiektywną prawdą”, ,,ostatecznym

uporządkowaniem” czy ,,perspektywą zewnętrznego, duchowego bytu”.

Zasianie wątpliwości w to, że powiązani fizycznością, w sposób wystarczający ogarniamy

istnienie, ma znaczenie dla wprowadzenia człowieka w stan umożliwiający otwarcie na Nieznane.

Stąd w moich obrazach pojawia się motyw zasłon, splątań, okien, spoza których otwiera się nowa

perspektywa. Choć formy, które można tam dostrzec mają swoje uzasadnienie czysto malarskie,

często mają też znaczenie symboliczne, aczkolwiek odbiór tej symboliki jest możliwy raczej na

poziomie podświadomym. Sama materia malarska jest złożona z przenikających się,

półprzezroczystych śladów pędzla i także jest podporządkowana temu odkrywaniu tego, co ,,poza

nami”.